[1]
ΚΟΝΤΗ Β., “Ἀργολικὰ σημειώματα”, ByzSym, vol. 9, pp. 249–268, Sep. 1994.