[1]
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ., “Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα”, ByzSym, vol. 13, pp. 157–166, Sep. 1999.