[1]
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ., “Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα”, ByzSym, vol. 14, pp. 49–56, Sep. 2008.