[1]
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ., “Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα”, ByzSym, vol. 15, pp. 149–159, Sep. 2008.