[1]
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π., “Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται)”, ByzSym, vol. 23, pp. 201–216, Feb. 2014.