[1]
ΠΑΛΛΗΣ Γ. Ν., “Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας)”, ByzSym, vol. 23, pp. 105–182, Jan. 2014.