[1]
ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μ. Σ., “ 2010”., ByzSym, vol. 23, pp. 305–315, Jan. 2014.