[1]
ΒΙΓΚΛΑΣ Κ., “ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0”, ByzSym, vol. 23, pp. 377–379, May 2014.