ΚΟΝΤΗ Β. “Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας”. Byzantina Symmeikta, vol. 5, Sept. 1983, pp. 169-02, doi:10.12681/byzsym.684.