ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν. Γ. “Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά”. Byzantina Symmeikta, vol. 7, Sept. 1987, pp. 193-04, doi:10.12681/byzsym.716.