ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. “Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται)”. Byzantina Symmeikta, vol. 23, Feb. 2014, pp. 201-16, doi:10.12681/byzsym.1097.