ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μ. Σ. “ 2010”. Byzantina Symmeikta, vol. 23, Jan. 2014, pp. 305-1, doi:10.12681/byzsym.1103.