ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. “ 2011”. Byzantina Symmeikta, vol. 22, Apr. 2013, pp. 413-29, doi:10.12681/byzsym.1106.