ΛAMΠΑΚΗΣ Σ. “Βιβλιοκρισία: Wege Nach Byzanz. Herausgegeben Von BENJAMIN FOURLAS Und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- Und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3”. Byzantina Symmeikta, vol. 23, May 2014, pp. 347-9, doi:10.12681/byzsym.1143.