ΒΙΓΚΛΑΣ Κ. “ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0”. Byzantina Symmeikta, vol. 23, May 2014, pp. 377-9, doi:10.12681/byzsym.1148.