ΚΟΝΤΗ Βούλα. “Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας”. Byzantina Symmeikta 5 (September 29, 1983): 169–202. Accessed June 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3496.