ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Παντελής. “Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται)”. Byzantina Symmeikta 23 (February 21, 2014): 201–216. Accessed July 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3808.