ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μανόλης Σ . “ 2010”. Byzantina Symmeikta 23 (January 21, 2014): 305–315. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3912.