ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χρήστος. “ 2011”. Byzantina Symmeikta 22 (April 9, 2013): 413–429. Accessed April 17, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3913.