ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ολγα. “Review-Article of ALEXANDRA-KYRIAKI WASSILIOU-SEIBT, Corpus Der Byzantinischen Siegel Mit Metrischen Legenden, Teil 1: Einleitung, Siegellegenden Von Alpha Bis Inclusive My, Wien 2011. 619 P. With 8 Plates of 80 b/W Photos. ISBN 978-2-503-53443-5”. Byzantina Symmeikta 23 (February 21, 2014): 253–278. Accessed July 12, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3920.