ΒΙΓΚΛΑΣ Κατελής. “ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0”. Byzantina Symmeikta 23 (May 22, 2014): 377–379. Accessed July 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3927.