1.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΓ. Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά. ByzSym [Internet]. 1987 Sep. 29 [cited 2024 May 26];7:193-204. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3528