1.
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα. ByzSym [Internet]. 2008 Sep. 26 [cited 2024 May 20];15:149-5. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3684