1.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται). ByzSym [Internet]. 2014 Feb. 21 [cited 2024 Jul. 25];23:201-16. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3808