1.
ΠΑΛΛΗΣ ΓΝ. Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας). ByzSym [Internet]. 2014 Jan. 29 [cited 2024 Jul. 25];23:105-82. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3826