1.
ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΜΣ. Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österr. Ak. der Wissenschaften, 2010. ByzSym [Internet]. 2014 Jan. 21 [cited 2024 Jul. 25];23:305-1. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3912