| More
Browse Title Index

 
Issue Title
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Παρατηρήσεις στη μεθοδολογία και στη μελέτη της κεραμικής του 11ου-12ου αι., προοπτικές της έρευνας και επιβοηθητικά εργαλεία: Η συμβολή της χαρτογράφησης και της ανάλυσης δικτύων Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστασία Γ. ΓΙΑΓΚΑΚΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Μια μορφή «περιβαλλοντικού» πολέμου στο Βυζάντιο: Γεωργικές δολιοφθορές και αγροτικά εργαλεία ως φονικά όπλα Abstract   PDF (ελληνικά)
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 State officials in the themes of Opsikion, the Anatolikoi and the Kibyrraiotai: new and recently revisited sigillographic evidence. Abstract   PDF
Olga KARAGIORGOU, Pantelis CHARALAMPAKIS, Christos MALATRAS
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 The Fall of Polystylon Fort to the Ottomans: The Historical Context and the Narrative of its decapitated Defender Abstract   PDF
Anagnostis AGELARAKIS
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Εσωτερικές μεταναστεύσεις στο ύστερο Βυζάντιο (μέσα 13ου - τέλη 14ου αι.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστασία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Poesia e Musica nel Canzoniere cipriota del cod. Marc. Gr. IX.32 (=1287): Il caso della Lirica nr. 41. Abstract   PDF (Italiano)
Giovanna CARBONARO
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Quisquilia and methodological suggestions on the occasion of the Eustathius’ Letters Abstract   PDF
Grigorios PAPAGIANNIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Review Article:Nicolas DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l’empire byzantin des années 640 à 1204, tome 1 + tome 2 = pp. XLVIII + 781 in 4o , Louvain - Paris - Bristol CT 2015 Abstract   PDF (Français (France))
Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 A Contribution to Byzantine prosopography 2. The Tzirithon family Abstract   PDF
Pantelis CHARALAMPAKIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 A Glass Numismatic Weight (Exagion) with a Depiction of St. Nicholas Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστάσιος ΣΙΝΑΚΟΣ
 
SYMMEIKTA 10 A Passage of the 'Barbarograeca᾽ Metaphrase of Niketas Choniates᾽ Chronike Diegesis. Retranslated or Revised? Abstract   PDF
John DAVIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 A poem on the refortification of Dorylaion in 1175 Abstract   TEXT   COVER
Foteini SPINGOU
 
SYMMEIKTA 10 A propos de l᾽Istoria di Romania de Marin Sanudo Torsello Abstract   PDF
Eutychia PAPADOPOULOU
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 A re-approach of Procopius’ ethnographic account on the early Slavs Abstract   PDF
George KARDARAS
 
SYMMEIKTA 14 A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in the Docheiariou Monastery Abstract   PDF
Cyril PAVLIKIANOV
 
SYMMEIKTA 10 A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in Vatopedi Abstract   PDF
Cyril PAVLIKIANOV
 
SYMMEIKTA 12 Adversus Judaeos: Text und Bild in spätbyzantinischer Zeit Abstract   PDF
Andreas KÜLZER
 
SYMMEIKTA 8 Aimericus rex Cipri Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Andronikos I Komnenos: A Greek Tragedy Abstract   TEXT   COVER
Harry J. MAGOULIAS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Art and Political Ideology in the State of Epiros during the Reign of Theodore Doukas (r. 1215-1230) Abstract   TEXT   COVER
Leonela FUNDIC
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Aννα Ραδηνή: Η γυναίκα της επαρχιακής αριστοκρατίας στο Βυζάντιο του 12ου αι. μέσα από κτητορικές παραστάσεις. Abstract   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)
Διονύσιος Α. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Besprechung: Ch. Bakirtzis (Hrsg.), Mosaics of Thessaloniki. 4th-14th century, Athens 2012. Abstract   TEXT
Benjamin FOURLAS, Vasiliki TSAMAKDA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Besprechung: CHR. GASTGEBER - E. MITSIOU - I. A. POP - M. POPOVIĆ - J. PREISER-KAPELLER - A. SIMON (Hrsg.), Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel , Wien 2011 Abstract   TEXT
Gunter PRINZING
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Besprechung: G. FINGAROVA, Die Baugeschichte der Sophienkirche in Sophia, Wiesbaden 2011. Abstract   TEXT
Manuela STUDER-KARLEN
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Besprechung: M. ALTRIPP, Die Basilika in Byzanz. Gestalt, Ausstattung und Funktion sowie das Verhältnis zur Kreuzkuppelkirche. [Millennium-Studien, 42], Berlin-Boston, 2013, IX + 216 S. 125 Tafeln. 1 Kartenbeilage. ISBN 978-3-11-026502-6. Abstract   PDF
Νikolaos GKIOLES
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Besprechung: W. SEIBT-J. PREISER-KAPELLER (Hgg.), Die Entstehung der kaukasischen Alphabete als kulturhistorisches Phänomen, Wien 2011 Abstract   TEXT
Nino DOBORJGINIDZE
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Besprechung:S. LAZARIS, Art et science vétérinaire à Byzance. Formes et fonctions de l’image hippiatrique, Turnhout 2010. Abstract   TEXT
Vasiliki TSAMAKDA
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review: A. SIMPSON, Niketas Choniates: A Historiographical Study. Oxford Studies in Byzantium Abstract   PDF
Dimitris KRALLIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Book Review: Byzantine War Ideology between Roman Imperial Concept and Christian Religion. Akten des Internationalen Symposiums (Wien, 19.-21. Mai 2011), Vienna 2012 Abstract   PDF
Paul STEPHENSON
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book review: C. GASTGEBER - E. MITSIOU - J. PREISER-KAPELLER (ed.), The Register of the Patriarchate of Constantinople. An essential source for the history and Church of Late Byzantium. Wien 2013 Abstract   PDF
Marie-Helene BLANCHET
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Book Review: C. STAVRAKOS, Die Byzantinischen Bleisiegel der Sammlung Savvas Kophopoulos. Eine Siegelsammlung auf der Insel Lesbos. I (ΒYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization; 1), Turnhout 2010 Abstract   TEXT
Beatrice CASEAU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review: D. KOROBEINIKOV, Byzantium and the Turks in the Thirteenth Centruy, Oxford 2014, pp. xxi+372. ISBN 978-0-19-870826-1 Abstract   PDF
Δημήτρης ΚΥΡΙΤΣΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review: Der Doppeladler. Byzanz und die Seldschuken in Anatolien vom späten 11. bis zum 13. Jahrhundert (ed. N. ASUTAY-EFFENBERGER - F. DAIM), Mainz 2014 Abstract   PDF
Charalampos CHOTZAKOGLOU
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Book Review: Dimitra Karamboula, Von Diokletian zu Iustinian. Kontinuität und Legitimität in der Beziehung zwischen Kaisern und Untertanen [Byzantinische Studien und Texte, 5], Münster 2015, 352 pp, ISBN 978-3-643-12319-0 Abstract   PDF
Δημήτρης ΛΕΤΣΙΟΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Book Review: EMMANUEL PASCHOS - CHRISTOS SIMELIDIS, Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore - Hackensack, NJ: World Scientific 2017 Abstract   PDF
Ioannis TELELIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Book Review: F. KONDYLI - V. ANDRIOPOULOU - E. PANOU - M. B. CUNNINGHAM (edd.), Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth Century Mediterranean. Themes and Problems in the Memoirs, Section IV, Αshgate 2014 Abstract   PDF
Photeine PERRA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Book Review: G. THEOTOKIS. The Norman Campaigns in the Balkans, 1081-1108. Warfare in History. Woodbridge: Boydell, 2014, pp.262. ISBN: 9781843839217 Abstract   PDF
Alicia Josephine SIMPSON
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review: M. CAMPAGNOLO - P. MAGDALINO - M. MARTINIANI-REBER - A.-L. REY (eds.), L’aniconisme dans l’art religieux byzantin, Actes du colloque de Genève (1-3 Octobre 2009), Musées d’art et d’histoire de Genève, La Pomme d'or, Geneva 2015 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review: M. HEBBLEWHITE, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395, London- New York 2017 Abstract   PDF
Michael Edward STEWART
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Book Review: Nikolaos G. CHRYSSIS, Crusading in Frankish Greece: A Study of Byzantine-Western Relations and Attitudes, 1204-1282 (Medieval Church Studies 22), Turnhout: Brepols, 2012, pp. xlii + 335, 7 maps, 4 Appendices, ISBN 978-2-503-53423-7. Abstract   TEXT
Nicolaos CΟUREAS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review: P. A. GIANNOPOULOS - A. G.K. SAVVIDES, Μεσαιωνική Πελοπόννησος. Βυζάντιο, Λατινοκρατία, Πρώιμη Τουρκοκρατία, Herodotos Publications, Athens, 2013, pp. 610, ISBN 978-960-485-048-8 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review: Tassos PAPACOSTAS - Maria PARANI (eds.), Discipuli dona ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango [Byzantios. Studies in Byzantine History and Civilization, 11], Turnhout 2017. Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review: "Toward a historical Sociolinguistic Poetics of Medieval Greek", eds. A. CUOMO- E. TRAPP, Studies in Byzantine History and Civilization (SBHC 12) Abstract   PDF
Αννα Σπυρίδωνος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τo Xρονικό του ιερέα της Διοκλείας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια, τα πρόσωπα και ο χώρος, έκδ. Αρμός, Αθήνα 2012, pp. 453. ISBN 978-960-527-690-4 Abstract   PDF
Radivoj RADIC
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Book review: Ἀ. ANAΓΝΩΣΤΟΥ, Τὰ δημόσια ἀρχεῖα στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο, διδακτορική διατριβή, Σύλλογος προς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων, Ἀθῆναι 2012, Abstract   TEXT
Efstathios PAPAPOLYCHRONIOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Book Review:A. AYVAZYAN, The Armenian Military in the Byzantine Empire. Conflict and Alliance under Justinian and Maurice. [Alfortville] 2014, pp. 152. ISBN: 9782917329597 Abstract   PDF
Christos G. MAKRYPOULIAS
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Book Review:ANDREAS K. DEMETRIADES (ed.), Iatrosophikón. Folklore Remedies from a Cyprus Monastery: Original text and parallel translation of Codex Machairas A.18, Foundation Anastasios G. Leventis, Nicosia 2015, lx+654 pp. ISBN 978-9963-732-15-9 Abstract   PDF
Petros BOURAS-VALLIANATOS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book review:E. TCHKOIDZE, Ένας Γεωργιανός προσκυνητής στον βυζαντινό κόσμο του 9ου αιώνα: ο Άγιος Ιλαρίων ο Γεωργιανός [A Georgian Pilgrim in the Byzantine World of the 9th Century: Saint Hilarion the Georgian], Athens 2011, 273 pp. (ISBN 978-960-6813-29 Abstract   PDF
Johannes PREISER-KAPELLER
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Jean-Claude CHEYNET – Turan GOKYILDIRIM – Vera BULGURLU Les sceaux byzantins du Musée archéologique d’Istanbul: Istanbul Research Institute 2012 Abstract   PDF
Olga KARAGIORGOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Jean-Marie MARTIN - Vivien PRIGENT - Annick PETERS-CUSTOT (eds.), L’héritage byzantin en Italie (VIIIe–XIIe siècle). IV. Habitat et structure agraire (Collection de l’École française de Rome 531), École française de Rome, Rome 2017. Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Leonora NEVILLE, Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian, Oxford: Oxford University Press, 2016 Abstract   PDF
Alicia Josephine SiMPSON
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:M. CAMPAGNOLO-POTHITOU and J.-Cl. CHEYNET, Sceaux de la collection George Zacos au Musée d’art et d’histoire de Genève, Geneva: Musée d’art et d’histoire, 2016. Abstract   PDF
Olga KARAGIORGOU
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review:M. CHRONI, Ἡ πανίδα στὴν διατροφὴ καὶ στὴν ἰατρικὴ στὸ Βυζάντιο, Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Athens 2012, pp. 598. ISBN 978-960-8351-65-3 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:NICHOLAS G. NIKOLOUDIS, Πολιτικός και κοινωνικός μετασχηματισμός του ελληνικού χώρου (13ος-17ος αι.). Από το Βυζάντιο στη Λατινοκρατία και την Τουρκοκρατία, K. & M. Ant. Stamoulis Publications, Thessalonike 2016 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Book review:Piotr L. GROTOWSKI. Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843-1261). Translated by Richard Brzezinski. Leiden, Boston: Brill, 2010. Abstract   TEXT
Mamuka TSURTSUMIA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Sylvain DESTEPHEN, Le voyage impérial dans l’Antiquité tardive. Des Balkans au Proche-Orient (De l'archéologie à l'histoire 67), Éditions de Boccard, Paris 2016. Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Book review:΄ Greg, PETERS, Peter of Damascus. Byzantine Monk and Spiritual Theologian (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Studies and Texts 175, 2011) Abstract   TEXT
Daniel SAHAS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review:Α. Γ. Κ. ΣABBIΔΗΣ, Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204–1461), Thessaloniki 2016 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Byzantine war against Christians – an "emphylios polemos"? Abstract   COVER   TEXT
Ioannis STOURAITIS
 
SYMMEIKTA 3 Byzantinoarabica: Οἱ πρῶτοι Ἀραβοβυζαντινοὶ πόλεμοι στὴν Παλαιστίνη,Ἰορδανία, Συρία καὶ Φοινίκη. Συμβολὴ πρώτη: Κριτικὸς ἔλεγχος τῶν πηγῶν Abstract   PDF (ελληνικά)
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
SYMMEIKTA 16 Byzantium, its Slavic Elements and their Culture (sixth to ninth centuries) Abstract   PDF
Sp. VRYONIS, Jr.
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Bιβλιοκρισία Β. ΚΟΥΤΑΒΑ - ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, Ἡ σημειολογικὴ ἀντίληψη για τα φυτὰ στὸ Βυζάντιο. Ἀπό τὸν Ὀνειροκριτικὸ σὲ ἕνα γενικότερο κώδικα, ‘Αθήνα 2015, ISBN 960-571-109-2 Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΧΡΟΝΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Bιβλιοκρισία του: Christos Stavrakos, Alexandra-Kyriaki Wassiliou, Mesrob K. Krikorian, "Hypermachos. Studien zu Byzantinistik, Armenologie und Georgistik". Abstract   PDF (ελληνικά)
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Bιβλιοκρισία του: P. ANTONOPOULOS, The Reign of Cunincpert. Saga, Reality, Stability and Progress in Lombard Italy at the End of the Seventh Century, Porphyrogenitus Ltd, Camberley, Surrey 2010 Abstract   KEIMENO (ελληνικά)
Κωνσταντίνος ΧΡΗΣΤΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Bιβλιοκρισία του: V. SYROS, Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua. Eine Untersuchung zur ersten Diktion des Defensor pacis [Studies in Medieval and Reformation Traditions, ed. by A. C. Gow, v. 134], Leiden, 2007 Abstract   KEIMENO (ελληνικά)
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Bιβλιοκρισία: Charles BARBER / Stratis PAPAIOANNOU, εκδ., Michael Psellos on Literature and Art: A Byzantine Perspective on Aesthetics, [Michael Psellos in Translation], University of Notre Dame Press, Notre Dame/Indiana 2017 Abstract   PDF (ελληνικά)
Marina LOUKAKI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Bιβλιοκρισία: M. ALTRIPP (Ηrsg.), Byzanz in Europa. Europas östliches Erbe. [BYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization 2], Turnhout 2011, ISBN 978-2-503-54153-2 Abstract   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Bιβλιοκρισία: M. WOLOSZYN, Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans — die erste Erwähnung der Ostseeslawen?, Κρακοβία 2014 Abstract   PDF (ελληνικά)
Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Bιβλιοκρισία:DAVID POTTER, Theodora. Actress, Empress, Saint, Oxford University Press 2015, 277 σελ., 2 χάρτες Abstract   PDF (ελληνικά)
Διονυσία ΜΙΣΙΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Bιβλιοκρισία:Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle's Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources, ed. by V. SYROS [Medieval and Renaissance Texts and Studies, v. 388. Medieval Confluences series, v. 1], Τempe 2011 Abstract   PDF (ελληνικά)
Στυλιανός ΛAΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österr. Ak. der Wissenschaften, 2010. Abstract   KEIMENO (ελληνικά)
Μανόλης Σ.. ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B "Chuo Cha Herkali" (Βίβλος τοῦ Ἡρακλείου). Ἀφρικανικὸν ἔπος ἐπὶ τῶν βυζαντινοαραβικῶν πολέμων Abstract   PDF (ελληνικά)
Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B "Circa mundiciam civitatis". Μέτρα για την καθαριότητα του Χάνδακα από τον 14ο ώς τον 17ο αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Αγγελική ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Compte-rendu:I. Telelis, Georgios Pachymeres Philosophia Book 5. Commentary in Aristotle’s Meteorologica, editio princeps. Prolegomena-text-indices, Academia Atheniensis, Institutum litterarum Graecarum et Latinarum, Athens 2012 Abstract   PDF (Français (France))
Efthymios NICOLAIDIS
 
SYMMEIKTA 14 Conducere apothecam, in qua exercere artem nostram: Το εργαστήριο ενός βυζαντινού και ενός βενετού ζωγράφου στην Κρήτη Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 15 Constantine V Kopronymos or Michael VIII Plaeologos the New Constantine. The anonymous Encomium of saint Theodosia Abstract   PDF
Eleonora KOUNTOURA-GALAKE
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Constantinople as 'New Rome' Abstract   PDF
John Richard MELVILLE-JONES
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A Cypriot Culture during the Lusignan Period: Acculturation and ways of Resistance Abstract   PDF
Catherine ASDRACHA
 
SYMMEIKTA 16 Cyprus and Euboea in the mid-Fourteenth Century Abstract   PDF
N. COUREAS
 
SYMMEIKTA 10 Das Bild des «anderen» im Werk von Niketas Choniates. Das Beispiel von Peter und Asen Abstract   PDF
Theoni BASEU-BARABAS
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B De ma connaisance et de mon amitié avec Dionysios Zakythinos Abstract   PDF
Nikolay TODOROV
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Die Ausgießung des zweifachen Geistes. Zwei unikale Szenen in der Soter-Kirche in Kephali auf Kreta Abstract   PDF (Deutsch)
Martina HORN
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A Die Ausstellung «Byzantinisch-russische Monumentalmalerei», Berlin 1926 Abstract   PDF
Iohannes IRMSCHER
 
SYMMEIKTA 15 Die Rückreise des Johannes Eugenikos von dem Ferrara-Konzil und sein Schiffbruch auf den Adria im Jahre 1438 Abstract   PDF
I. DIMITROUKAS
 
SYMMEIKTA 12 Die Zitate in der Alexias Anna Komnenes Abstract   PDF
Diether Roderich REINSCH
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Ex occidente lux? Zu den lateinischen Wurzeln der Zwei-Gewalten-Lehre des Patriarchen Photios Abstract   PDF (Deutsch)
†Andreas F. SCHMINCK
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Fishes and other aquatic species in the Byzantine literature. Classification, terminology and scientific names. Abstract   PDF   COVER
Maria CHRONE-VAKALOPOULOS, Angelos VAKALOPOULOS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 From Gortyn to Heraklion? A Note on Cretan Urbanism During the 8th Century Abstract
Salvatore COSENTINO
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Hierarchies and fractals: ecclesiastical revenues as indicator for the distribution of relative demographic and economic potential within the cities and regions of the Late Byzantine Empire in the early 14th century Abstract   COVER   TEXT
Johannes PREISER-KAPELLER, Ekaterini MITSIOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Historical Information gathered from the Mauricii Strategikon Abstract   COVER   TEXT
Sophia GYFTOPOULOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Imagining the Communities of Others:The Case of the Seljuk Turks Abstract   PDF
Aleksandar JOVANOVIC
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Inedita from the MS. Hauniensis 1899 Abstract   TEXT   COVER
Jonas CHRISTENSEN
 
SYMMEIKTA 7 Internal Strife and Unrest in Later Byzantium, XIth-XIIIth Centuries (A.D. 1025-1261). The Case of Urban and Provincial Insurrections (Causes and Effects) Abstract   PDF
Alexis G.C. SAVVIDES
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Jihād and Crusade: Byzantine positions towards the notions of "holy war" Abstract   TEXT   COVER
Ioannis STOURAITIS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 "Judges of the Velum" and "Judges of the Hippodrome" in Thessalonike (11th c.) Abstract   COVER   TEXT
Andreas GKOUTZIOUKOSTAS
 
SYMMEIKTA 15 Justinian and the Senate of Rome under Ostrogothic Rule Abstract   PDF
Ev. CHRYSOS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 L'histoire des congrès internationaux des études byzantines - Première Partie Abstract   PDF   COVER
Marie NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 L'influenza del diritto criminale bizantino nel Codice di Dušan. 1349-1354 Abstract   TEXT   COVER
Paolo ANGELINI
 
SYMMEIKTA 17 La canonisation du patriarche Joseph Abstract   PDF
Paris GOUNARIDIS
 
SYMMEIKTA 8 La chronique de Jean Chortasménos et le dernier siècle d᾽historiographie byzantine Abstract   PDF
D. NASTASE
 
1 - 100 of 498 Items 1 2 3 4 5 > >>