| More
Browse Title Index

 
Issue Title
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Παρατηρήσεις στη μεθοδολογία και στη μελέτη της κεραμικής του 11ου-12ου αι., προοπτικές της έρευνας και επιβοηθητικά εργαλεία: Η συμβολή της χαρτογράφησης και της ανάλυσης δικτύων Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστασία Γ. ΓΙΑΓΚΑΚΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Μια μορφή «περιβαλλοντικού» πολέμου στο Βυζάντιο: Γεωργικές δολιοφθορές και αγροτικά εργαλεία ως φονικά όπλα Abstract   PDF (ελληνικά)
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 State officials in the themes of Opsikion, the Anatolikoi and the Kibyrraiotai: new and recently revisited sigillographic evidence. Abstract   PDF
Olga KARAGIORGOU, Pantelis CHARALAMPAKIS, Christos MALATRAS
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 The Fall of Polystylon Fort to the Ottomans: The Historical Context and the Narrative of its decapitated Defender Abstract   PDF
Anagnostis AGELARAKIS
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Εσωτερικές μεταναστεύσεις στο ύστερο Βυζάντιο (μέσα 13ου - τέλη 14ου αι.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστασία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Poesia e Musica nel Canzoniere cipriota del cod. Marc. Gr. IX.32 (=1287): Il caso della Lirica nr. 41. Abstract   PDF (Italiano)
Giovanna CARBONARO
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Quisquilia and methodological suggestions on the occasion of the Eustathius’ Letters Abstract   PDF
Grigorios PAPAGIANNIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Review Article:Nicolas DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l’empire byzantin des années 640 à 1204, tome 1 + tome 2 = pp. XLVIII + 781 in 4o , Louvain - Paris - Bristol CT 2015 Abstract   PDF (Français (France))
Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Βιβλιοκρισία:A. CH. ANTONARAS, Arts, Crafts and Trades in Ancient and Byzantine Thessaloniki: Archaeological, Literary and Epigraphic Evidence (επιμ. ANTJE BOSSELMANN-RUICKBIE – LEO RUICKBIE) [Byzanz zwischen Orient und Okzident 2], Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2016 Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστασία ΓΙΑΓΚΑΚΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Βιβλιοκρισία:Simon BENDALL, Εισαγωγή στη νομισματική της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Μετάφραση – επιμέλεια Ελένη Μ. ΛΙΑΝΤΑ, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2018 Abstract   PDF (ελληνικά)
Γιάννης ΣΤΟΓΙΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Βιβλιοκρισία: M. D. Lauxtermann - Μ. Whittow (eds.), Byzantium in the Eleventh Century. Being in Between, Papers from the 45th Spring Symposium of Byzantine Studies, Exeter College, Oxford, 24-6 March 2012 [Society for the Promotion of Byzantine Studies 19], London and New York, Routledge, 2017 Abstract   PDF (ελληνικά)
Ανδρέας Ε. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 A Contribution to Byzantine prosopography 2. The Tzirithon family Abstract   PDF
Pantelis CHARALAMPAKIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 A funerary inscription of Chilbudius, magister militum per Thraciam? Abstract   PDF
George KARDARAS, Pantelis CHARALAMPAKIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 A Glass Numismatic Weight (Exagion) with a Depiction of St. Nicholas Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστάσιος ΣΙΝΑΚΟΣ
 
SYMMEIKTA 10 A Passage of the 'Barbarograeca᾽ Metaphrase of Niketas Choniates᾽ Chronike Diegesis. Retranslated or Revised? Abstract   PDF
John DAVIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 A poem on the refortification of Dorylaion in 1175 Abstract   TEXT   COVER
Foteini SPINGOU
 
SYMMEIKTA 10 A propos de l᾽Istoria di Romania de Marin Sanudo Torsello Abstract   PDF
Eutychia PAPADOPOULOU
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 A re-approach of Procopius’ ethnographic account on the early Slavs Abstract   PDF
George KARDARAS
 
SYMMEIKTA 14 A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in the Docheiariou Monastery Abstract   PDF
Cyril PAVLIKIANOV
 
SYMMEIKTA 10 A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in Vatopedi Abstract   PDF
Cyril PAVLIKIANOV
 
SYMMEIKTA 12 Adversus Judaeos: Text und Bild in spätbyzantinischer Zeit Abstract   PDF
Andreas KÜLZER
 
SYMMEIKTA 8 Aimericus rex Cipri Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 An overview of the armed conflicts in Late Byzantium.Theoretical Foundations and Current Research Abstract   PDF
CHRISTOS G. MAKRYPOULIAS, TAXIARCHIS G. KOLIAS, GEORGIOS KARDARAS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Andronikos I Komnenos: A Greek Tragedy Abstract   TEXT   COVER
Harry J. MAGOULIAS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Arab apostates in Byzantium: Evidence from Arabic sources Abstract   PDF
Abdelaziz Muhammad RAMADAN
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Art and Political Ideology in the State of Epiros during the Reign of Theodore Doukas (r. 1215-1230) Abstract   TEXT   COVER
Leonela FUNDIC
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Aννα Ραδηνή: Η γυναίκα της επαρχιακής αριστοκρατίας στο Βυζάντιο του 12ου αι. μέσα από κτητορικές παραστάσεις. Abstract   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)
Διονύσιος Α. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Besprechung: Ch. Bakirtzis (Hrsg.), Mosaics of Thessaloniki. 4th-14th century, Athens 2012. Abstract   TEXT
Benjamin FOURLAS, Vasiliki TSAMAKDA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Besprechung: CHR. GASTGEBER - E. MITSIOU - I. A. POP - M. POPOVIĆ - J. PREISER-KAPELLER - A. SIMON (Hrsg.), Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel , Wien 2011 Abstract   TEXT
Gunter PRINZING
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Besprechung: G. FINGAROVA, Die Baugeschichte der Sophienkirche in Sophia, Wiesbaden 2011. Abstract   TEXT
Manuela STUDER-KARLEN
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Besprechung: M. ALTRIPP, Die Basilika in Byzanz. Gestalt, Ausstattung und Funktion sowie das Verhältnis zur Kreuzkuppelkirche. [Millennium-Studien, 42], Berlin-Boston, 2013, IX + 216 S. 125 Tafeln. 1 Kartenbeilage. ISBN 978-3-11-026502-6. Abstract   PDF
Νikolaos GKIOLES
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Besprechung: M. BUCHHOLZ, Romisches Recht auf Griechisch. Prolegomena zu einer linguistischen Untersuchung der Zusammensetzung und Semantik des byzantinischen prozessrechtlichen Wortschatzes [Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum 135], Helsinki 2018. Abstract   PDF (Deutsch)
Dimitra KARAMBOULA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Besprechung: W. SEIBT-J. PREISER-KAPELLER (Hgg.), Die Entstehung der kaukasischen Alphabete als kulturhistorisches Phänomen, Wien 2011 Abstract   TEXT
Nino DOBORJGINIDZE
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Besprechung:S. LAZARIS, Art et science vétérinaire à Byzance. Formes et fonctions de l’image hippiatrique, Turnhout 2010. Abstract   TEXT
Vasiliki TSAMAKDA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Bibliographical Note: A. G. C. Savvides, “No rest for the wicked” [Isaiah 48:22 & 57:21]. On Isaac Ducas Comnenus’ Cypriot “separatist” state (A.D.1184/5-1191): The last of the Cypriot revolts against Byzantium (Papazissis Publishers: Athens, 2019). Abstract   PDF
Peter EDBURY
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Bibliographical note: D. Holton – G. Horrocks – M. Jannsen –T. Lendari – I. Manolessou – N. Toufexis, The Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek. Vol. 1. General Introduction and Phonology [σελ. clxx, 1-238]. – Vol. 2. Nominal Morphology [σελ. xxii, 239-1264]. – Vol. 3. Verb Morphology [σελ. xxii, 1265-1858]. – Vol. 4. Syntax [σελ. xvi, 1859-2094], Cambridge 2019 Abstract   PDF (ελληνικά)
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Bibliographical note: M.-H. Blanchet – I.-A. Tudorie (éd.), L’apport des Assomptionnistes français aux études byzantines. Une approche critique. Actes du colloque de Bucarest, 25- 27 septembre 2014 [Archives de l’Orient chrétien 21], Institut français d’études byzantines, Paris 2017. Abstract   PDF (ελληνικά)
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review: A. SIMPSON, Niketas Choniates: A Historiographical Study. Oxford Studies in Byzantium Abstract   PDF
Dimitris KRALLIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Book Review: A.OMISSI, Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire: Civil War Panegyric, and the Construction of Legitimacy, Oxford 2018 Abstract   PDF
Michael Edward STEWART
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Book Review: Archaeology and Urban Settlement in Late Roman and Byzantine Anatolia: Euchaïta-Avkat- Beyözü and its Environment, eds. J. HALDON, H. ELTON and J. NEWHARD, Cambridge University Press 2018 Abstract   PDF
Olga KARAGIORGOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Book Review: Byzantine Military Rhetoric in the Ninth Century. A Translation of the Anonymi Byzantini Rhetorica Militaris, London -New York 2021 Abstract   PDF
Łukasz RóżYCKI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Book Review: Byzantine War Ideology between Roman Imperial Concept and Christian Religion. Akten des Internationalen Symposiums (Wien, 19.-21. Mai 2011), Vienna 2012 Abstract   PDF
Paul STEPHENSON
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book review: C. GASTGEBER - E. MITSIOU - J. PREISER-KAPELLER (ed.), The Register of the Patriarchate of Constantinople. An essential source for the history and Church of Late Byzantium. Wien 2013 Abstract   PDF
Marie-Helene BLANCHET
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Book Review: C. STAVRAKOS, Die Byzantinischen Bleisiegel der Sammlung Savvas Kophopoulos. Eine Siegelsammlung auf der Insel Lesbos. I (ΒYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization; 1), Turnhout 2010 Abstract   TEXT
Beatrice CASEAU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review: D. KOROBEINIKOV, Byzantium and the Turks in the Thirteenth Centruy, Oxford 2014, pp. xxi+372. ISBN 978-0-19-870826-1 Abstract   PDF
Δημήτρης ΚΥΡΙΤΣΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review: Der Doppeladler. Byzanz und die Seldschuken in Anatolien vom späten 11. bis zum 13. Jahrhundert (ed. N. ASUTAY-EFFENBERGER - F. DAIM), Mainz 2014 Abstract   PDF
Charalampos CHOTZAKOGLOU
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Book Review: Dimitra Karamboula, Von Diokletian zu Iustinian. Kontinuität und Legitimität in der Beziehung zwischen Kaisern und Untertanen [Byzantinische Studien und Texte, 5], Münster 2015, 352 pp, ISBN 978-3-643-12319-0 Abstract   PDF
Δημήτρης ΛΕΤΣΙΟΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Book Review: EMMANUEL PASCHOS - CHRISTOS SIMELIDIS, Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore - Hackensack, NJ: World Scientific 2017 Abstract   PDF
Ioannis TELELIS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Book Review: F. KONDYLI - V. ANDRIOPOULOU - E. PANOU - M. B. CUNNINGHAM (edd.), Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth Century Mediterranean. Themes and Problems in the Memoirs, Section IV, Αshgate 2014 Abstract   PDF
Photeine PERRA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Book Review: G. THEOTOKIS. The Norman Campaigns in the Balkans, 1081-1108. Warfare in History. Woodbridge: Boydell, 2014, pp.262. ISBN: 9781843839217 Abstract   PDF
Alicia Josephine SIMPSON
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Book Review: George E. DEMACOPOULOS, Colonizing Christianity: Greek and Latin Religious Identity in the Era of the Fourth Crusade, New York: Fordham University Press, 2019 Abstract   PDF
Matthew KINLOCH
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Book Review: Greek Medical Literature and its Readers from Hippocrates to Islam and Byzantium, edited by P. BOURAS -VALLIANATOS and S. XENOPHONTOS (Centre for Hellenic Studies, Kings’ College London), London 2018 Abstract   PDF
Μαρία ΧΡΟΝΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Book Review: Imperial Spheres and the Adriatic. Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812), ed. M. ANĈIĆ, J. SHEPARD and T. VEDRIŠ, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018 Abstract   PDF
Eleni TOUNTA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review: M. CAMPAGNOLO - P. MAGDALINO - M. MARTINIANI-REBER - A.-L. REY (eds.), L’aniconisme dans l’art religieux byzantin, Actes du colloque de Genève (1-3 Octobre 2009), Musées d’art et d’histoire de Genève, La Pomme d'or, Geneva 2015 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review: M. HEBBLEWHITE, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395, London- New York 2017 Abstract   PDF
Michael Edward STEWART
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Book Review: M. HESLOP, Medieval Greece: encounters between Latins, Greeks and others in the Dodecanese and the Mani [ser. Variorum Collected Studies]; foreword by Jonathan HARRIS [xvi-xviii] (London & New York: Routledge-Francis & Taylor Group, 2021) Abstract   PDF
ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΠΕΡΡΑ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Book Review: Nikolaos G. CHRYSSIS, Crusading in Frankish Greece: A Study of Byzantine-Western Relations and Attitudes, 1204-1282 (Medieval Church Studies 22), Turnhout: Brepols, 2012, pp. xlii + 335, 7 maps, 4 Appendices, ISBN 978-2-503-53423-7. Abstract   TEXT
Nicolaos CΟUREAS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review: P. A. GIANNOPOULOS - A. G.K. SAVVIDES, Μεσαιωνική Πελοπόννησος. Βυζάντιο, Λατινοκρατία, Πρώιμη Τουρκοκρατία, Herodotos Publications, Athens, 2013, pp. 610, ISBN 978-960-485-048-8 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review: Tassos PAPACOSTAS - Maria PARANI (eds.), Discipuli dona ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango [Byzantios. Studies in Byzantine History and Civilization, 11], Turnhout 2017. Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review: "Toward a historical Sociolinguistic Poetics of Medieval Greek", eds. A. CUOMO- E. TRAPP, Studies in Byzantine History and Civilization (SBHC 12) Abstract   PDF
Αννα Σπυρίδωνος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τo Xρονικό του ιερέα της Διοκλείας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια, τα πρόσωπα και ο χώρος, έκδ. Αρμός, Αθήνα 2012, pp. 453. ISBN 978-960-527-690-4 Abstract   PDF
Radivoj RADIC
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Book review: Ἀ. ANAΓΝΩΣΤΟΥ, Τὰ δημόσια ἀρχεῖα στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο, διδακτορική διατριβή, Σύλλογος προς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων, Ἀθῆναι 2012, Abstract   TEXT
Efstathios PAPAPOLYCHRONIOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Book Review:A. AYVAZYAN, The Armenian Military in the Byzantine Empire. Conflict and Alliance under Justinian and Maurice. [Alfortville] 2014, pp. 152. ISBN: 9782917329597 Abstract   PDF
Christos G. MAKRYPOULIAS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Book Review:A. RIGO – M. TRIZIO – E. DESPOTAKIS (eds.), Byzantine Hagiography: Texts, Themes and Projects (Studies in Byzantine History and Civilization, 13), Turnhout 2018 Abstract   PDF
Σταυρούλα Ανδρέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Book Review:ANDREAS K. DEMETRIADES (ed.), Iatrosophikón. Folklore Remedies from a Cyprus Monastery: Original text and parallel translation of Codex Machairas A.18, Foundation Anastasios G. Leventis, Nicosia 2015, lx+654 pp. ISBN 978-9963-732-15-9 Abstract   PDF
Petros BOURAS-VALLIANATOS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Book review:Asaf Friedman, Art and Architecture of the Synagogue in Byzantine Palaestina, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019 Abstract   PDF
Zeev WEISS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Book Review:B. BITTON-ASHKELONY - D. KRUEGER, Prayer and Worship in Eastern Christianities, 5th to 11th Centuries, Routledge 2017. Abstract   PDF
Niki TSIRONI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book review:E. TCHKOIDZE, Ένας Γεωργιανός προσκυνητής στον βυζαντινό κόσμο του 9ου αιώνα: ο Άγιος Ιλαρίων ο Γεωργιανός [A Georgian Pilgrim in the Byzantine World of the 9th Century: Saint Hilarion the Georgian], Athens 2011, 273 pp. (ISBN 978-960-6813-29 Abstract   PDF
Johannes PREISER-KAPELLER
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Book review:E.JUHASZ (Hsgb.), Byzanz und das Abendland V, Budapest 2018 Abstract   PDF
Παναγιώτης Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Book Review:Greek Alchemy from Late Antiquity to Early Modernity, ed. by E. NICOLAIDIS, Turnhout, Brepols 2018 Abstract   PDF
Bozidar DIMITROV
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Jean-Claude CHEYNET – Turan GOKYILDIRIM – Vera BULGURLU Les sceaux byzantins du Musée archéologique d’Istanbul: Istanbul Research Institute 2012 Abstract   PDF
Olga KARAGIORGOU
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Jean-Marie MARTIN - Vivien PRIGENT - Annick PETERS-CUSTOT (eds.), L’héritage byzantin en Italie (VIIIe–XIIe siècle). IV. Habitat et structure agraire (Collection de l’École française de Rome 531), École française de Rome, Rome 2017. Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Leonora NEVILLE, Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian, Oxford: Oxford University Press, 2016 Abstract   PDF
Alicia Josephine SiMPSON
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:M. CAMPAGNOLO-POTHITOU and J.-Cl. CHEYNET, Sceaux de la collection George Zacos au Musée d’art et d’histoire de Genève, Geneva: Musée d’art et d’histoire, 2016. Abstract   PDF
Olga KARAGIORGOU
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Book Review:M. CHRONI, Ἡ πανίδα στὴν διατροφὴ καὶ στὴν ἰατρικὴ στὸ Βυζάντιο, Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Athens 2012, pp. 598. ISBN 978-960-8351-65-3 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Book review:M. JEFFREYS – M. D. LAUXTERMANN (eds.), The Letters of Psellos. Cultural Networks and Historical Realities [Oxford Studies in Byzantium], Oxford 2017 Abstract   PDF
Michael GRUNBART
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Book Review:Michael Panaretos, Chronicle (in russian),ed. M. Kriukov, introd.-comment. S. P. Karpov, R. Sukurov, St Petersburg 2019 Abstract   PDF
Αλέξιος Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:NICHOLAS G. NIKOLOUDIS, Πολιτικός και κοινωνικός μετασχηματισμός του ελληνικού χώρου (13ος-17ος αι.). Από το Βυζάντιο στη Λατινοκρατία και την Τουρκοκρατία, K. & M. Ant. Stamoulis Publications, Thessalonike 2016 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Book review:Piotr L. GROTOWSKI. Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843-1261). Translated by Richard Brzezinski. Leiden, Boston: Brill, 2010. Abstract   TEXT
Mamuka TSURTSUMIA
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Book Review:Sylvain DESTEPHEN, Le voyage impérial dans l’Antiquité tardive. Des Balkans au Proche-Orient (De l'archéologie à l'histoire 67), Éditions de Boccard, Paris 2016. Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Book review:΄ Greg, PETERS, Peter of Damascus. Byzantine Monk and Spiritual Theologian (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Studies and Texts 175, 2011) Abstract   TEXT
Daniel SAHAS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Book Review:Α. Γ. Κ. ΣABBIΔΗΣ, Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204–1461), Thessaloniki 2016 Abstract   PDF
Maria LEONTSINI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Byzantine families in Venetian context: The Gavalas and Ialinas family in Venetian Crete (XIIIth-XIVth centuries) Abstract   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 32 Byzantine Textual Sources for Climatic and Environmental Developments Abstract   PDF
Ιωάννης ΤΕΛΕΛΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Byzantine war against Christians – an "emphylios polemos"? Abstract   COVER   TEXT
Ioannis STOURAITIS
 
SYMMEIKTA 3 Byzantinoarabica: Οἱ πρῶτοι Ἀραβοβυζαντινοὶ πόλεμοι στὴν Παλαιστίνη,Ἰορδανία, Συρία καὶ Φοινίκη. Συμβολὴ πρώτη: Κριτικὸς ἔλεγχος τῶν πηγῶν Abstract   PDF (ελληνικά)
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
SYMMEIKTA 16 Byzantium, its Slavic Elements and their Culture (sixth to ninth centuries) Abstract   PDF
Sp. VRYONIS, Jr.
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Bιβλιοκρισία Β. ΚΟΥΤΑΒΑ - ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, Ἡ σημειολογικὴ ἀντίληψη για τα φυτὰ στὸ Βυζάντιο. Ἀπό τὸν Ὀνειροκριτικὸ σὲ ἕνα γενικότερο κώδικα, ‘Αθήνα 2015, ISBN 960-571-109-2 Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΧΡΟΝΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Bιβλιοκρισία του: Christos Stavrakos, Alexandra-Kyriaki Wassiliou, Mesrob K. Krikorian, "Hypermachos. Studien zu Byzantinistik, Armenologie und Georgistik". Abstract   PDF (ελληνικά)
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Bιβλιοκρισία του: P. ANTONOPOULOS, The Reign of Cunincpert. Saga, Reality, Stability and Progress in Lombard Italy at the End of the Seventh Century, Porphyrogenitus Ltd, Camberley, Surrey 2010 Abstract   KEIMENO (ελληνικά)
Κωνσταντίνος ΧΡΗΣΤΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Bιβλιοκρισία του: V. SYROS, Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua. Eine Untersuchung zur ersten Diktion des Defensor pacis [Studies in Medieval and Reformation Traditions, ed. by A. C. Gow, v. 134], Leiden, 2007 Abstract   KEIMENO (ελληνικά)
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Bιβλιοκρισία: Charles BARBER / Stratis PAPAIOANNOU, εκδ., Michael Psellos on Literature and Art: A Byzantine Perspective on Aesthetics, [Michael Psellos in Translation], University of Notre Dame Press, Notre Dame/Indiana 2017 Abstract   PDF (ελληνικά)
Marina LOUKAKI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Bιβλιοκρισία: M. ALTRIPP (Ηrsg.), Byzanz in Europa. Europas östliches Erbe. [BYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization 2], Turnhout 2011, ISBN 978-2-503-54153-2 Abstract   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Bιβλιοκρισία: M. WOLOSZYN, Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans — die erste Erwähnung der Ostseeslawen?, Κρακοβία 2014 Abstract   PDF (ελληνικά)
Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Bιβλιοκρισία: R. G. OUSTERHOUT, Visualizing Community, Art, Material Culture and Settlement in Byzantine Cappadocia, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Dumbarton Oaks Series XLVI, Washington, D.C. 2017 Abstract   PDF (ελληνικά)
Γεωργία ΦΟΥΚΑΝΕΛΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Bιβλιοκρισία:DAVID POTTER, Theodora. Actress, Empress, Saint, Oxford University Press 2015, 277 σελ., 2 χάρτες Abstract   PDF (ελληνικά)
Διονυσία ΜΙΣΙΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Bιβλιοκρισία:Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle's Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources, ed. by V. SYROS [Medieval and Renaissance Texts and Studies, v. 388. Medieval Confluences series, v. 1], Τempe 2011 Abstract   PDF (ελληνικά)
Στυλιανός ΛAΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österr. Ak. der Wissenschaften, 2010. Abstract   KEIMENO (ελληνικά)
Μανόλης Σ.. ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B "Chuo Cha Herkali" (Βίβλος τοῦ Ἡρακλείου). Ἀφρικανικὸν ἔπος ἐπὶ τῶν βυζαντινοαραβικῶν πολέμων Abstract   PDF (ελληνικά)
Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Church Union and Balance of Powers in Late Byzantium: The Testimony of Georgios Sphrantzes Abstract   PDF
Dimitrios VACHAVIOLOS
 
1 - 100 of 608 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>