| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η «Εικονοκλαστική» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 και το λατινικό της πρότυπο Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα Περίληψη   PDF
Σταυρούλα ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ἡ Ἁγία Εὐφημία στὶς σχέσεις παπῶν καὶ αὐτοκρατόρων Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Η αναδιοργάνωση των θεμάτων στη Μικρά Ασία τον δωδέκατο αιώνα και το θέμα Μυλάσσης και Μελανουδίου Περίληψη   PDF
Έφη ΡΑΓΙΑ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Ἡ ἀνασύσταση τῆς ἐπισκοπής Γαρδικίου (1541/42)Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Θεσσαλίας κατα την πρώιμη Οθωμανική περίοδο Περίληψη   PDF
Δημήτρης AΓΟΡΙΤΣΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἡ ἀνέκδοτη διαθήκη τοῦ Μανουὴλ Ἰωαννάκη (μέσα ΙΔ' αἰ.) καὶ ἄλλα κείμενα σχετικὰ μὲ τὴ μονὴ τῆς Θεοτόκου στὸν Στύλο τῶν Σταγῶν Περίληψη   PDF
Δημήτριος Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον Περίληψη   PDF
Αικατερίνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ οἱ λαοὶ τοῦ κάτω Δούναβη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν ἐμπορικῶν τους σχέσεων (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ἡ βυζαντινὴ ἱστοριογραφία μετὰ τὸ λεγόμενο «Μεγάλο Χάσμα» Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Η Βυζαντινή Οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών ( ΙΙI) Περίληψη   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Η βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών (Ι): Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αθηνών και Υπέρτιμος Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Η Βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών ΙΙ: ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΘΕΟΔΩΡΙΤΗΣ, πρωτονωβελισσιμοϋπέρτατος λογοθέτης του δρόμου και ορφανοτρόφος Περίληψη   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Η βυζαντινή πολεµική τακτική εναντίον των Φράγκων κατά τον 13ο αιώνα και η µάχη του Tagliacozzo Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννα Κ. ΛΕΚΕΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Η γλώσσα της βενετικής γραφειοκρατίας· η αντιπαράθεση λατινικής και ελληνικής γλώσσας στη μεσαιωνική Κρήτη (13ος-15ος αι.) Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ἡ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὰ πλαίσια τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ βυζαντινοῦ κράτους (4ος-5ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η εγκατάσταση των Γότθων στη Θράκη και οι πρώτες στρατιωτικές αντιδράσεις Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η εικόνα του Κρούμου: Εικόνα των «κακοφρόνων» Βουλγάρων Περίληψη   PDF
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Η εικόνα των Λατίνων την εποχή των Κομνηνών Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ Κανόνος εἰς Ψυχορραγοῦντα στὸ Ὡρολόγιον 295 τῆς Μονῆς Λειμῶνος Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Βαρδάνη Τούρκου Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Η επανάσταση του Βιταλιανού της Θράκης και οι πολιτικοί ελιγμοί του Αναστασίου Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Η επανάσταση του Νικ. Φωκά και του Νικ. Ξιφία (1021-1022): η τελευταία εσωτερική κρίση στη βασιλεία του Βασιλείου Β΄ (976-1025) Περίληψη   PDF
Eka ΤCHKOIDZE
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Η Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα και τα νομίσματα του Κωνσταντίνου Ι' Δούκα Περίληψη   PDF
Sanja MEŠANOVIĆ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Η Θήβα κέντρο εμπορίου και επικοινωνιών το 12ο αιώνα Περίληψη   PDF
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Η μετάφραση του Breviarium ab urbe condita του Ευτροπίου από τον Νεόφυτο Δούκα (Α΄τόμος) και το Λεξικό των Ενδόξων ανδρών του έργου (Β΄τόμος) Περίληψη   PDF
Βασίλειος ΠΑΠΠΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ἡ μοναρχικὴ ἰδέα στὴ μεσαιωνικὴ Σερβία Περίληψη   PDF
Λεωνίδας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Η Νεαρά Κωνσταντίνου του Μονομάχου: ἐπὶ τῇ ἀναδείξει καὶ προβολῇ τοῦ διδασκάλου τῶν νόμων Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (English)
Σπύρος ΤΡΩΙΑΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἡ νομισματικὴ ἀγορὰ κατἀ τἠ Λατινοκρατία (13ος-15ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Γεώργιος ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Η Παντάνασσα της Γερουμάνας. Ένα μνημείο των Ιωαννιτών Ιπποτών Περίληψη   PDF
Ασπασία ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η παρουσία και το κίνημα του πιγκέρνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγμα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιμήσεις του Παχυμέρη και του Γρηγορά Περίληψη   PDF
Βασιλική ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Η πολεµική τέχνη των πρώιµων Σλάβων (ΣΤ΄-Ζ΄ αι.) Περίληψη   PDF   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Η πολιτική του Βασιλείου Λακαπηνού έναντι της Δύσης Περίληψη   PDF
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378) Περίληψη   PDF
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἡ πρώιμη βυζαντινὴ ἱστοριογραφία καὶ τὸ λεγόμενο «μεγάλο χάσμα» Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Η πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη (5ος-7ος αιώνας) και προβλήματα της χειροποίητης κεραμικής στην Πελοπόννησο Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ναταλία ΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Η σημασία της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στην ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας Περίληψη   PDF
Αλεξάνδρα ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Η συμβολή της μελέτης των διαθηκών της παλαιολόγειας περιόδου στην έρευνα των κοσμικών αξιωμάτων και τιμητικών τίτλων Περίληψη   PDF
Σταυρούλα ΣΟΛΩΜΟΥ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Η συμμετοχή Τούρκων πολεμιστών στον αββασιδικό στρατό κατά τις αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις: Οι επιχειρήσεις του στρατιωτικού αρχηγού Bughā al-Kabīr Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Ἡ συνωμοσία τοῦ Κουρκούα στὸ «Βίο Βασιλείου» Περίληψη   PDF
Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Η τύχη της Ρόδου τον ΙΓ΄ αιώνα Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Ἡ χρονολογία τῆς ἀναγόρευσης καὶ τῆς στέψης τοῦ Θεοδώρου Α΄ τοῦ Λασκάρεως Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Θεοδώρα και Θεόκτιστος Περίληψη   PDF
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Θεραπείες ασθενειών με ζωϊκής προελεύσεως ύλες στα βυζαντινά ιατρικά κείμενα. Συμβολή στην μελέτη των αντιλήψεων για τις ασθένειες και τις θεραπείες τους στο Βυζάντιο Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ
Μαρία ΧΡΟΝΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Θήβα, 6ος-15ος αιώνας: Η νομισματική μαρτυρία από το Πολιτιστικό Κέντρο Περίληψη   PDF
Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα Περίληψη   PDF
Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Παν. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Ἱερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ιστορικογεωγραφικές σημειώσεις Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Ἰωάννης Σταυράκιος: Ἕνας λόγιος στὴ Θεσσαλονίκη τῆς πρώιμης Παλαιολόγειας ἐποχῆς Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα Περίληψη   PDF
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Κεκυρωμένη συλλογὴ ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς εἰς εἰλητὸν τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος Περίληψη   PDF
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Κοινωνικὲς ἀνακατατάξεις καὶ στρατὸς στὰ τέλη τοῦ Η΄ αἰώνα Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Κοινωνικές ιεραρχίες στα κείμενα του Πλήθωνα και τα πρότυπά τους Περίληψη   PDF
Γιάννης ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Κτίστας θεωρεῖς. Wer ist der zivile Würdenträger auf dem Stiftermosaik in der Demetrios-Kirche in Thessaloniki? Περίληψη   COVER (English)   TEXT (English)
Benjamin FOURLAS
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Κύρου Παιδεία και Βίος Βασιλείου. Ένας πιθανός συσχετισμός Περίληψη   PDF
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Κωδικολογία: σύγχρονες κατευθύνσεις και νέα όρια Περίληψη   Text   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Maria Luisa AGATI
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Κωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212 Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Λανθάνουσα ἀθωνίτικη μονὴ τοῦ 10ου αἰώνα Περίληψη   PDF
Δ. ΝΑΣΤΑΣΕ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0 Περίληψη   KEIMENO
Κατελής ΒΙΓΚΛΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου Περίληψη   PDF
Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Μαρτυρίες ιστορικών πηγών και αρχαιολογικών ευρημάτων για μια μορφή "βιολογικού" πολέμου με τη χρήση των μελισσών στο Βυζάντιο Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Μεσοβυζαντινά γλυπτά από το Κάστρο του Πλαταμώνα Περίληψη   PDF
Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Μεταβυζαντινοί σύνθετοι και ημισύνθετοι τετρακιόνιοι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί της Πελοποννήσου Περίληψη   PDF
Βασίλειος Δ. ΜΕΣΣΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Μεταξύ Αττίλα και Βαϊανού. Το Βυζάντιο και οι νομαδικοί λαοί από το 453 έως το 558 Περίληψη   PDF
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Μητροπολιτική εξουσία και αξιωματούχοι των αποικιών: Ο καπιτάνος Κρήτης (14ος-15ος αι.) Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Μια μορφή «περιβαλλοντικού» πολέμου στο Βυζάντιο: Γεωργικές δολιοφθορές και αγροτικά εργαλεία ως φονικά όπλα Περίληψη   PDF
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Μία περίπτωση ἐφαρμογῆς τοῦ βυζαντινοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀσύλου στήν Πελοπόννησο: Ἡ προσφυγή τῶν Σλάβων στό ναό τοῦ Ἁγίου Ανδρέα Πατρῶν Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Μία υπόθεση πώλησης μοναστηριακής περιουσίας Περίληψη   PDF
Έφη ΡΑΓΙΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Μιχαήλ Ψελλός: η ματιά του φιλότεχνου Περίληψη   PDF
Χρ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Μυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας (9ος-14ος αι.) Περίληψη   PDF
Γεώργιος Β. ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου Περίληψη   PDF
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Νομισματικοὶ «θησαυροὶ» καὶ μεμονωμένα νομίσματα ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο (ΣΤ΄-Ζ΄ αἰ.) Περίληψη   PDF
Άννα ΑΒΡΑΜΕΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Ο Ῥώμης ἄναξ στην επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγία, αυτοκρατορική πολιτική και ιδεολογία στα χρόνια του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Βασιλική Α. ΦΩΣΚΟΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ὁ «πρῶτος αὐτοκράτωρ Ρωμαίων» καὶ ὁ «πρῶτος Ρωμαίων ἁπάντων». Ἡ ἀνολοκλήρωτη Reconquista Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ο Άγιος Παύλος και η μονή Ξηροποτάμου Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Ο ασκοθυράριος Περίληψη   PDF
Χαρίκλεια ΔΙΑΜΑΝΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041) Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου Περίληψη   PDF
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος: Η μετάφραση των "Ἐπιστολῶν" του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Γεράσιμος ΜΕΡΙΑΝΟΣ, Κυριακούλα ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ο Διονύσιος Ζακυθηνός και οι εγκόσμιες τιμές Περίληψη   PDF
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς Περίληψη   PDF
Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης και η μονωδία του για τον Νικόλαο Αγιοθεοδωρίτη Περίληψη   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ο καρδινάλιος Βησσαρίων και ο εκσυγχρονισμός της Πελοποννήσου Περίληψη   PDF
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β' Περίληψη   PDF
Χρατς ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν Περίληψη   PDF
Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο ρέμα του Σωφρόνη Λακωνίας Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα) Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Ο τσαγγάρης της Αγίας Σοφίας Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Οι "Caesares" του Αυσονίου. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λ. ΠΑΠΠΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Οἱ «Βυζαντινοὶ» Χουρραμῖτες καὶ ἡ Ἀρμενία Περίληψη   PDF
Hratch BARTIKIAN
 
301 - 400 από 499 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 > >>