| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Κύρου Παιδεία και Βίος Βασιλείου. Ένας πιθανός συσχετισμός Περίληψη   PDF
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Κωδικολογία: σύγχρονες κατευθύνσεις και νέα όρια Περίληψη   Text   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Maria Luisa AGATI
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Κωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212 Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Λανθάνουσα ἀθωνίτικη μονὴ τοῦ 10ου αἰώνα Περίληψη   PDF
Δ. ΝΑΣΤΑΣΕ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0 Περίληψη   KEIMENO
Κατελής ΒΙΓΚΛΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου Περίληψη   PDF
Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Μαρτυρίες ιστορικών πηγών και αρχαιολογικών ευρημάτων για μια μορφή "βιολογικού" πολέμου με τη χρήση των μελισσών στο Βυζάντιο Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Μεσοβυζαντινά γλυπτά από το Κάστρο του Πλαταμώνα Περίληψη   PDF
Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Μεταβυζαντινοί σύνθετοι και ημισύνθετοι τετρακιόνιοι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί της Πελοποννήσου Περίληψη   PDF
Βασίλειος Δ. ΜΕΣΣΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Μεταξύ Αττίλα και Βαϊανού. Το Βυζάντιο και οι νομαδικοί λαοί από το 453 έως το 558 Περίληψη   PDF
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Μητροπολιτική εξουσία και αξιωματούχοι των αποικιών: Ο καπιτάνος Κρήτης (14ος-15ος αι.) Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Μια μορφή «περιβαλλοντικού» πολέμου στο Βυζάντιο: Γεωργικές δολιοφθορές και αγροτικά εργαλεία ως φονικά όπλα Περίληψη   PDF
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Μία περίπτωση ἐφαρμογῆς τοῦ βυζαντινοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀσύλου στήν Πελοπόννησο: Ἡ προσφυγή τῶν Σλάβων στό ναό τοῦ Ἁγίου Ανδρέα Πατρῶν Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Μία υπόθεση πώλησης μοναστηριακής περιουσίας Περίληψη   PDF
Έφη ΡΑΓΙΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Μιχαήλ Ψελλός: η ματιά του φιλότεχνου Περίληψη   PDF
Χρ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Μυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας (9ος-14ος αι.) Περίληψη   PDF
Γεώργιος Β. ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου Περίληψη   PDF
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 30 Νησιά και κεντρική εξουσία κατά τα έτη 1081-1204. Μία παραδοσιακή σχέση σε κρίση; Περίληψη   PDF
Νικόλαος Λεωνίδα ΚΩΣΤΟΥΡΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Νομισματικοὶ «θησαυροὶ» καὶ μεμονωμένα νομίσματα ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο (ΣΤ΄-Ζ΄ αἰ.) Περίληψη   PDF
Άννα ΑΒΡΑΜΕΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Ο Ῥώμης ἄναξ στην επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγία, αυτοκρατορική πολιτική και ιδεολογία στα χρόνια του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Βασιλική Α. ΦΩΣΚΟΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ὁ «πρῶτος αὐτοκράτωρ Ρωμαίων» καὶ ὁ «πρῶτος Ρωμαίων ἁπάντων». Ἡ ἀνολοκλήρωτη Reconquista Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ο Άγιος Παύλος και η μονή Ξηροποτάμου Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Ο ασκοθυράριος Περίληψη   PDF
Χαρίκλεια ΔΙΑΜΑΝΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041) Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου Περίληψη   PDF
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος: Η μετάφραση των "Ἐπιστολῶν" του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Γεράσιμος ΜΕΡΙΑΝΟΣ, Κυριακούλα ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 29 Ο βυζαντινός στρατός των Αγγέλων, μέσα από τις περιγραφές των λατίνων αντιπάλων του Περίληψη   PDF
Θεοχάρης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ο Διονύσιος Ζακυθηνός και οι εγκόσμιες τιμές Περίληψη   PDF
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς Περίληψη   PDF
Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης και η μονωδία του για τον Νικόλαο Αγιοθεοδωρίτη Περίληψη   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ο καρδινάλιος Βησσαρίων και ο εκσυγχρονισμός της Πελοποννήσου Περίληψη   PDF
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β' Περίληψη   PDF
Χρατς ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν Περίληψη   PDF
Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο ρέμα του Σωφρόνη Λακωνίας Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα) Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Ο τσαγγάρης της Αγίας Σοφίας Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Οι "Caesares" του Αυσονίου. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λ. ΠΑΠΠΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Οἱ «Βυζαντινοὶ» Χουρραμῖτες καὶ ἡ Ἀρμενία Περίληψη   PDF
Hratch BARTIKIAN
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Οἱ «Κυανίδες νῆσοι » στὴν Ἱστορία τοῦ Κριτόβουλου Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών για την άσκηση της εξουσίας από γυναίκες (780-1056) Περίληψη   PDF
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ειρήνη ΧΡΗΣΤΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Οι αποκλίσεις Γενεσίου και Συνέχειας Θεοφάνη για τη βασιλεία του Μιχαήλ Γ' Περίληψη   PDF
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Οἱ βυζαντινὲς ἱστορικὲς σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο στὸν Διονύσιο Ζακυθηνό Περίληψη   PDF
Μαρία ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Οἱ βυζαντινοὶ δουλοπάροικοι Περίληψη   PDF
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Οι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου Περίληψη   PDF
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ Χάνδακα κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Σχέσεις μὲ τὸν καταναλωτὴ καὶ τὸ κράτος Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Οἱ ἱστορικὲς περιπέτειες τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ 14ου αἰώνα Περίληψη   PDF
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Οι "Κατηχήσεις" του Μιχαήλ Χωνιάτη. Χρονολόγηση και ιστορική προσέγγιση Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (English)   ΚΕΙΜΕΝΟ
Καλλιόπη ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Οι μεταβολές στην πολιτική του Ζήνωνος μετά την πτώση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους και οι Οστρογότθοι ηγεμόνες (476-481) Περίληψη   PDF
Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Οἱ ὅροι «Ἀλβανοὶ» καὶ «Ἀρβανῖται» καὶ ἡ πρώτη μνεία τοῦ ὁμωνύμου λαοῦ τῆς Βαλκανικῆς εἰς τὰς πηγὰς τοῦ ΙΑ᾽αἰῶνος Περίληψη   PDF
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Οἱ παλίμψηστοι κώδικες τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Προκαταρκτικὰ συμπεράσματα μιᾶς ἔρευνας Περίληψη   PDF
Ζήσης ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Οι περιπλανήσεις του Αλάριχου στη Βαλκανική (395-401) και η απαρχή του ανταγωνισμού Ανατολής-Δύσης Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Οι πόλεμοι μεταξύ του Νικηφόρου Φωκά και των Αράβων. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Οἱ πολιτικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀντίσταση στοὺς Λατίνους τὸ 1204 Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Οἱ πρῶτες ἐγκαταστάσεις Βενετῶν στὴν Κύπρο Περίληψη   PDF
Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου Περίληψη   PDF
Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Οι Σλάβοι στην Αθωνική μονή του Αγίου Παντελεήμονος Περίληψη   PDF
Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Οι Φαντασιακές Κοινότητες των Αλλων: Η Περίπτωση των Σελτζούκων Τούρκων Περίληψη   PDF (English)
Aleksandar JOVANOVIC
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ὅρκος καὶ Ἀφορισμὸς στὰ βυζαντινὰ δικαστήρια Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Οὐκ εἴσιν ἐμὰ τὰ γράμματα. Ιστορία και ιστορίες στον Πορφυρογέννητο Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Οχυρωματικά έργα επί ανανεωσίμων πηγών υδάτων (9ος – 15ος αιώνας) Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Konstantinos Tsouris
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Παλαιογραφικὰ Ὕδρας Περίληψη   PDF
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα Περίληψη   PDF
Αναστασία ΚΟΥΜΟΥΣΗ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Παλινωδίες στη νομοθεσία των Μακεδόνων: Η κακοποίηση των έγγαμων γυναικών και ο Βίος της Θωμαΐδος της Λεσβίας Περίληψη   PDF
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 30 Παρατηρήσεις επί της ανεκδότου ακολουθίας του Οσίου Λουκά του εν Σικυωνι Περίληψη   PDF
Μυρσίνη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Παρατηρήσεις στη μεθοδολογία και στη μελέτη της κεραμικής του 11ου-12ου αι., προοπτικές της έρευνας και επιβοηθητικά εργαλεία: Η συμβολή της χαρτογράφησης και της ανάλυσης δικτύων Περίληψη   PDF
Αναστασία Γ. ΓΙΑΓΚΑΚΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Παρατηρήσεις στη χρήση των υστερορωμαϊκών πήλινων ενσφράγιστων "ιγδίων": η περίπτωση των ιγδίων από τη Βόρειο Συρία Περίληψη   PDF   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Αναστασία Γ. ΓΙΑΓΚΑΚΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Παρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή. Περίληψη   KEIMENO   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Παρατηρήσεις στὸ θεσμὸ τοῦ πρωτοπατρικίου στὸ πρώιμο Βυζάντιο Περίληψη   PDF
Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 30 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΔΙΑΣΙΜΟΥ Περίληψη   PDF
Δημοσθένης ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Παρατηρήσεις σχετικά με το ταξίδι της επιστροφής του Λιουτπράνδου Περίληψη   PDF
Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς Πάτμου ἀχρονολόγητα, ἀταύτιστα ἢ λανθάνοντα. Γύρω ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῆς μονῆς Περίληψη   PDF
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Παύλιτσα Ἠλείας. Ἱστορικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες Περίληψη   PDF
Άννα I. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Περί αλφαβητισμού, αιρέσεων, εικονογραφίας και πολιτικών φιλοδοξιών στα μολυβδόβουλλα του Νικηφόρου Βοτανειάτη (περίπου 1001/2-1081) Περίληψη   PDF   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Όλγα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453) Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Περί της ηλικίας και του γήρατος από τη γραμματεία του ενδέκατου και δωδέκατου αιώνα Περίληψη   PDF
Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Πλινθευτές, κεραμοποιοί και καμίνια στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνα ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Πρακτικὰ Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιᾶς. Βιβλίο Α΄ (19 Μαρτίου - 19 Ἀπριλίου 1593) Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Προκαταρκτικες Παρατηρησεις στο Θεμα της Προσληψης του Φλ. Ιωσηπου στα Βυζαντινα Ιστοριογραφικα Κειμενα: Οι περιπτώσεις του Ιωάννη Ζωναρά, του Νικήτα Χωνιάτη και του Μιχαήλ Κριτόβουλου Περίληψη   PDF (English)
Theofili KAMPIANAKI
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Προλεγόμενα Περίληψη   PDF
Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Προσωπογραφικὰ βυζαντινῆς Πελοποννήσου καὶ ξενοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου (μὲ ἀφορμὴ τὸν φάκελο Foscari τῆς Βενετίας) Περίληψη   PDF
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Πρωτοβυζαντινὸ λουτρὸ στὴν Πάτρα. Τεκμήρια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς πόλης κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους Περίληψη   PDF
Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ρωμαϊκὴ ταυτότητα, ἑλληνικὴ ταυτότητα (ΙΓ΄-ΙΕ΄ αἰ.) Περίληψη   PDF
Λεωνίδας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη) Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Σημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Σημείωμα γιὰ τὴν ἐπιδρομὴ τοῦ τσάρου Συμεὼν κατὰ τῆς κυρίως Ἑλλάδας (ἀρχὲς 10ου αἰώνα) Περίληψη   PDF
Θεώνη ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα Περίληψη   PDF
Σταυρούλα ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου Περίληψη   PDF
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο Περίληψη   PDF
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται) Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Παντελής ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Στρατός και κοινωνία στο ύστερο Βυζάντιο: το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γεωργίου Πλήθωνα Γεμιστού Περίληψη   PDF
Eυστρατία ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια Περίληψη   PDF
Σπυρος ΚΑΡΥΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Συμβολὴ εἰς τὴν χρονολόγησιν τῶν Ἀβαρικῶν καὶ Σλαβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπὶ Μαυρικίου (582-602) (μετ' ἐπιμέτρου περὶ τῶν Περσικῶν πολέμων) Περίληψη   PDF
Μαρία ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 30 Συμβολή στη μελέτη διερεύνησης του ήχου στην Ιστορία του Ιωάννη Καντακουζηνού Περίληψη   PDF
Σταυρούλα ΣΟΛΩΜΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Βασιλείου Α΄ στὴ δεκαετία 867-877 Περίληψη   PDF
Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 30 Συμβολή στη μελέτη της στηρίξεως συνεπτυγμένων τρούλλων στη μεταβυζαντινή ναοδομία Περίληψη   PDF
Αφροδιτη ΠΑΣΑΛΗ
 
401 - 500 από 547 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>