| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῶν βορείων ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209) Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Συμπληρώσεις στὸν κατάλογο τῶν πρώτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Περίληψη   PDF
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Περίληψη   PDF
Εύδοξος ΤΣΟΛΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Σχετικά με τα αίτα της εκθρόνισης του πατριάρχη Νικολάου Α' Μυστικού (907) Περίληψη   PDF
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Τὰ ἐπιγραφικὰ χαράγματα τῆς κρητικῆς μονῆς Φανερωμένης Τράχηλα μὲ βάση τὶς φωτογραφίες Δ. Α. Ζακυθηνοῦ Περίληψη   PDF
Μανούσος Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Τὰ Λατινικὰ ἔγγραφα τοῦ Πατμιακοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Τὰ οἰκονομικὰ τῶν ἐπισκόπων στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 16ου αἰώνα καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Γενναδίου Σερρῶν Περίληψη   PDF
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Τὰ Ρουμανικὰ ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς Περίληψη   PDF
Μαρία ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, I.-R. MIRCEA
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Τὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη) Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Τὰ χειρόγραφα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Ἐνεστῶσα κατάστασις Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 29 Τεκμήρια της καθημερινής ζωής στο βενετικό Αιγαίο. Τα μεταλλικά ευρήματα των ανασκαφών στο Επάνω Κάστρο της Άνδρου (13ος – 17ος αιώνας) Περίληψη   PDF
Ελένη ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Τέσσαρα ἄγνωστα Ρωσικὰ ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς ἐν Μήλῳ μονῆς τῆς Θεοτόκου (1656-1705) Περίληψη   PDF
Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις Περίληψη   PDF
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων Περίληψη   PDF
Λουκία ΔΡΟΥΛΙΑ, Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Τὸ ἀχαϊκὸν Ρήγιον (Βελβίσκον): παρατηρήσεις σὲ τέσσερα μεσαιωνικὰ σχόλια στὸν Στράβωνα Περίληψη   PDF
Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν λαῶν τοῦ Καυκάσου καὶ τῆς Κριμαίας (6ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Το Βυζάντιο και οι Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου (1306-1409) Περίληψη   PDF
Anthony LUTTRELL
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Το διδασκαλείον του Νικηφόρου Γρηγορά Περίληψη   PDF
Αννα Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Το δικαστικό προνόμιο της Νέας Μονής Χίου Περίληψη   PDF
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Το εντοίχιο ψηφιδωτό της Δης στο Ιερό Παλάτιο και οι «εκφράσεις» του Κωνσταντίνου Μανασσή και Μανουήλ Φιλή: ρεαλισμός και ρητορεία Περίληψη   PDF
Θεώνη ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Το Θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περί Βασιλειών Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΠΑΪΔΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Το μολυβδόβουλλο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου «Τοῖς ἀθετοῦσι τὴν δίκην τοῦ σεκρέτου…» Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ
Ανδρέας Ε. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Το Ναύπλιο και οι σχέσεις του με την επισκοπή Άργους κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Τὸ νόημα καὶ ἡ τυπολογία τῶν κρητικῶν ἐπαναστάσεων τοῦ 13ου αἰ. Περίληψη   PDF
Νίκος ΣΒΟΡΩΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Το ταξίδι του ρήτορα Θωμά Μάγιστρου (1310). Μια επανεξέταση Περίληψη   PDF
Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνα στὴν Νοτιοανατολικὴ Ευρώπη Περίληψη   PDF
Βασιλική ΠΑΠΟΥΛΙΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Το Υπομνηστικόν του Μιχαήλ Χωνιάτη και οι καστρηνοί Περίληψη   PDF   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Αγγελική Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Τὸ χειρόγραφο Θεοτοκάριο τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου (Κομοτηνή) καὶ ὁ κωδικογράφος Ἱερεμίας Μαγγαφούρης ο Σιναϊτης Περίληψη   PDF
Δημοσθένης ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Τὸ Χρονικὸ τοῦ Χειλᾶ. Κοινωνικὰ καὶ ἰδεολογικὰ προβλήματα στὰ Κύθηρα τὸν 15ο αἰ. Περίληψη   PDF
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Τοπικὸν Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Κεφαλληνίας. Ἐργασίαι ταξινομήσεως καὶ ἀρχειοθετήσεως (21 Ἰουλίου ἕως 31 Αὐγούστου 1970) Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας) Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Γεώργιος Νέστορος ΠΑΛΛΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 "τοῦ βάρβαρον κλύδωνα βαρβάρων στόλῳ μετατρέποντος…" Μία πρόταση ερμηνείας της ψηφιδωτής επιγραφής των κτιστών από τον ναό του Αγίου Δημητρίου Περίληψη   PDF
Ανδρέας Ε. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Περίληψη   PDF
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου Περίληψη   PDF
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Τροπισμοί της κοινωνίας των νησιών του Ιονίου στη μεταβυζαντινή περίοδο Περίληψη   PDF
Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Τυμβωρῦχοι καὶ σκυλευτἐς νεκρῶν: Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική και τους ρήτορες στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αιώνα Περίληψη   PDF
Μαρίνα ΛΟΥΚΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ὑπερφυσικὲς δυνάμεις, φυσικὰ φαινόμενα καὶ δεισιδαιμονίες στὴν ἱστορία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη Περίληψη   PDF
Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Χελιδοβούνι Λακωνίας Περίληψη   PDF
Άννα Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Χρόνος εργασίας και ελεύθερος χρόνος των επαγγελματιών του Χάνδακα την ύστερη βενετική περίοδο Περίληψη   PDF
Αγγελική ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
501 - 543 από 543 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6