| More
Browse Title Index

 
Issue Title
 
SYMMEIKTA 13 Οι Σλάβοι στην Αθωνική μονή του Αγίου Παντελεήμονος Abstract   PDF (ελληνικά)
Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ
 
SYMMEIKTA 7 Ὅρκος καὶ Ἀφορισμὸς στὰ βυζαντινὰ δικαστήρια Abstract   PDF (ελληνικά)
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 13 Οὐκ εἴσιν ἐμὰ τὰ γράμματα. Ιστορία και ιστορίες στον Πορφυρογέννητο Abstract   PDF (ελληνικά)
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Οχυρωματικά έργα επί ανανεωσίμων πηγών υδάτων (9ος – 15ος αιώνας) Abstract   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Konstantinos Tsouris
 
SYMMEIKTA 3 Παλαιογραφικὰ Ὕδρας Abstract   PDF (ελληνικά)
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 17 Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Πάτρα Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστασία ΚΟΥΜΟΥΣΗ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ
 
SYMMEIKTA 16 Παλινωδίες στη νομοθεσία των Μακεδόνων: Η κακοποίηση των έγγαμων γυναικών και ο Βίος της Θωμαΐδος της Λεσβίας Abstract   PDF (ελληνικά)
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Παρατηρήσεις επί της ανεκδότου ακολουθίας του Οσίου Λουκά του εν Σικυωνι Abstract   PDF (ελληνικά)
Μυρσίνη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Παρατηρήσεις στη χρήση των υστερορωμαϊκών πήλινων ενσφράγιστων "ιγδίων": η περίπτωση των ιγδίων από τη Βόρειο Συρία Abstract   PDF (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Αναστασία Γ. ΓΙΑΓΚΑΚΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Παρατηρήσεις στο «Οδοιπορικόν» του Κωνσταντίνου Μανασσή. Abstract   KEIMENO (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
 
SYMMEIKTA 5 Παρατηρήσεις στὸ θεσμὸ τοῦ πρωτοπατρικίου στὸ πρώιμο Βυζάντιο Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ
 
SYMMEIKTA 4 Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Παρατηρήσεις στους Άθλους του Ηρακλέους του Ιωάννη Πεδιασίμου Abstract   PDF (ελληνικά)
Δημοσθένης ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
SYMMEIKTA 11 Παρατηρήσεις σχετικά με το ταξίδι της επιστροφής του Λιουτπράνδου Abstract   PDF (ελληνικά)
Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
 
SYMMEIKTA 5 Πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς Πάτμου ἀχρονολόγητα, ἀταύτιστα ἢ λανθάνοντα. Γύρω ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῆς μονῆς Abstract   PDF (ελληνικά)
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
SYMMEIKTA 8 Παύλιτσα Ἠλείας. Ἱστορικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα I. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Περί αλφαβητισμού, αιρέσεων, εικονογραφίας και πολιτικών φιλοδοξιών στα μολυβδόβουλλα του Νικηφόρου Βοτανειάτη (περίπου 1001/2-1081) Abstract   PDF (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)   Απομακρυσμένη
Όλγα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453) Abstract   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
SYMMEIKTA 17 Περί της ηλικίας και του γήρατος από τη γραμματεία του ενδέκατου και δωδέκατου αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Πλινθευτές, κεραμοποιοί και καμίνια στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους Abstract   PDF (ελληνικά)
Κωνσταντίνα ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ
 
SYMMEIKTA 3 Πρακτικὰ Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιᾶς. Βιβλίο Α΄ (19 Μαρτίου - 19 Ἀπριλίου 1593) Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
SYMMEIKTA 1 Προλεγόμενα Abstract   PDF (ελληνικά)
Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ
 
SYMMEIKTA 5 Προσωπογραφικὰ βυζαντινῆς Πελοποννήσου καὶ ξενοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου (μὲ ἀφορμὴ τὸν φάκελο Foscari τῆς Βενετίας) Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
SYMMEIKTA 16 Πρωτοβυζαντινὸ λουτρὸ στὴν Πάτρα. Τεκμήρια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς πόλης κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ
 
SYMMEIKTA 7 Ρωμαϊκὴ ταυτότητα, ἑλληνικὴ ταυτότητα (ΙΓ΄-ΙΕ΄ αἰ.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Λεωνίδας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
SYMMEIKTA 1 Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη) Abstract   PDF (ελληνικά)
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
SYMMEIKTA 11 Σημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας Abstract   PDF (ελληνικά)
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 8 Σημείωμα γιὰ τὴν ἐπιδρομὴ τοῦ τσάρου Συμεὼν κατὰ τῆς κυρίως Ἑλλάδας (ἀρχὲς 10ου αἰώνα) Abstract   PDF (ελληνικά)
Θεώνη ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS
 
SYMMEIKTA 13 Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Σταυρούλα ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 1 Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου Abstract   PDF (ελληνικά)
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 10 Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο Abstract   PDF (ελληνικά)
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται) Abstract   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Παντελής ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Στρατός και κοινωνία στο ύστερο Βυζάντιο: το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Eυστρατία ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια Abstract   PDF (ελληνικά)
Σπυρος ΚΑΡΥΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 2 Συμβολὴ εἰς τὴν χρονολόγησιν τῶν Ἀβαρικῶν καὶ Σλαβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπὶ Μαυρικίου (582-602) (μετ' ἐπιμέτρου περὶ τῶν Περσικῶν πολέμων) Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Συμβολή στη μελέτη διερεύνησης του ήχου στην Ιστορία του Ιωάννη Καντακουζηνού Abstract   PDF (ελληνικά)
Σταυρούλα ΣΟΛΩΜΟΥ
 
SYMMEIKTA 4 Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Βασιλείου Α΄ στὴ δεκαετία 867-877 Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Συμβολή στη μελέτη της στηρίξεως συνεπτυγμένων τρούλλων στη μεταβυζαντινή ναοδομία Abstract   PDF (ελληνικά)
Αφροδιτη ΠΑΣΑΛΗ
 
SYMMEIKTA 15 Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Σταυρούλα ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 6 Συμβολὴ στὴ χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ Abstract   PDF (ελληνικά)
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
SYMMEIKTA 1 Συμβολὴ στὴν ἱστορία τοῦ νοτιοανατολικοῦ Αἱγαίου (μὲ ἀφορμὴ τὰ Πατμιακὰ φιρμάνια τῶν ἐτῶν 1454-1522) Abstract   PDF (ελληνικά)
Ελισάβετ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 6 Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῶν βορείων ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς Abstract   PDF (ελληνικά)
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
SYMMEIKTA 6 Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209) Abstract   PDF (ελληνικά)
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
SYMMEIKTA 5 Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας Abstract   PDF (ελληνικά)
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
SYMMEIKTA 8 Συμπληρώσεις στὸν κατάλογο τῶν πρώτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Abstract   PDF (ελληνικά)
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Abstract   PDF (ελληνικά)
Εύδοξος ΤΣΟΛΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 11 Σχετικά με τα αίτα της εκθρόνισης του πατριάρχη Νικολάου Α' Μυστικού (907) Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 8 Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Τὰ ἐπιγραφικὰ χαράγματα τῆς κρητικῆς μονῆς Φανερωμένης Τράχηλα μὲ βάση τὶς φωτογραφίες Δ. Α. Ζακυθηνοῦ Abstract   PDF (ελληνικά)
Μανούσος Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Τα ζώα στον προσβλητικό λόγο των Βυζαντινών Abstract   PDF (ελληνικά)
Παναγιώτης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
SYMMEIKTA 2 Τὰ Λατινικὰ ἔγγραφα τοῦ Πατμιακοῦ Ἀρχείου Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
SYMMEIKTA 12 Τὰ οἰκονομικὰ τῶν ἐπισκόπων στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 16ου αἰώνα καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Γενναδίου Σερρῶν Abstract   PDF (ελληνικά)
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 2 Τὰ Ρουμανικὰ ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, I.-R. MIRCEA
 
SYMMEIKTA 14 Τὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη) Abstract   PDF (ελληνικά)
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 2 Τὰ χειρόγραφα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Ἐνεστῶσα κατάστασις Abstract   PDF (ελληνικά)
Παναγιώτης Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Τεκμήρια της καθημερινής ζωής στο βενετικό Αιγαίο. Τα μεταλλικά ευρήματα των ανασκαφών στο Επάνω Κάστρο της Άνδρου (13ος – 17ος αιώνας) Abstract   PDF (ελληνικά)
Ελένη ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ
 
SYMMEIKTA 1 Τέσσαρα ἄγνωστα Ρωσικὰ ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς ἐν Μήλῳ μονῆς τῆς Θεοτόκου (1656-1705) Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 6 Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
SYMMEIKTA 7 Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις Abstract   PDF (ελληνικά)
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
SYMMEIKTA 2 Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων Abstract   PDF (ελληνικά)
Λουκία ΔΡΟΥΛΙΑ, Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A Τὸ ἀχαϊκὸν Ρήγιον (Βελβίσκον): παρατηρήσεις σὲ τέσσερα μεσαιωνικὰ σχόλια στὸν Στράβωνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 8 Τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν λαῶν τοῦ Καυκάσου καὶ τῆς Κριμαίας (6ος αἰ.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
SYMMEIKTA 11 Το Βυζάντιο και οι Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου (1306-1409) Abstract   PDF (ελληνικά)
Anthony LUTTRELL
 
SYMMEIKTA 11 Το δικαστικό προνόμιο της Νέας Μονής Χίου Abstract   PDF (ελληνικά)
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Το εντοίχιο ψηφιδωτό της Δης στο Ιερό Παλάτιο και οι «εκφράσεις» του Κωνσταντίνου Μανασσή και Μανουήλ Φιλή: ρεαλισμός και ρητορεία Abstract   PDF (ελληνικά)
Θεώνη ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Το Θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περί Βασιλειών Abstract   PDF (ελληνικά)
Κωνσταντίνος ΠΑΪΔΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Το Μεσαιωνικό Αγγελόκαστρο της Κορινθίας. Κάστρο-οικισμός, αγροτική οικονομία Abstract   PDF (ελληνικά)
Αλεξανδρος M. ΚΟΡΔΩΣΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Το μολυβδόβουλλο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου «Τοῖς ἀθετοῦσι τὴν δίκην τοῦ σεκρέτου…» Abstract   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)
Ανδρέας Ε. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
 
SYMMEIKTA 15 Το Ναύπλιο και οι σχέσεις του με την επισκοπή Άργους κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο Abstract   PDF (ελληνικά)
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
SYMMEIKTA 8 Τὸ νόημα καὶ ἡ τυπολογία τῶν κρητικῶν ἐπαναστάσεων τοῦ 13ου αἰ. Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος ΣΒΟΡΩΝΟΣ
 
SYMMEIKTA 10 Το ταξίδι του ρήτορα Θωμά Μάγιστρου (1310). Μια επανεξέταση Abstract   PDF (ελληνικά)
Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνα στὴν Νοτιοανατολικὴ Ευρώπη Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική ΠΑΠΟΥΛΙΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Το Υπομνηστικόν του Μιχαήλ Χωνιάτη και οι καστρηνοί Abstract   PDF (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Αγγελική Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Τὸ χειρόγραφο Θεοτοκάριο τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου (Κομοτηνή) καὶ ὁ κωδικογράφος Ἱερεμίας Μαγγαφούρης ο Σιναϊτης Abstract   PDF (ελληνικά)
Δημοσθένης ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
SYMMEIKTA 8 Τὸ Χρονικὸ τοῦ Χειλᾶ. Κοινωνικὰ καὶ ἰδεολογικὰ προβλήματα στὰ Κύθηρα τὸν 15ο αἰ. Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
SYMMEIKTA 2 Τοπικὸν Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Κεφαλληνίας. Ἐργασίαι ταξινομήσεως καὶ ἀρχειοθετήσεως (21 Ἰουλίου ἕως 31 Αὐγούστου 1970) Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας) Abstract   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)   PDF (ελληνικά)
Γεώργιος Νέστορος ΠΑΛΛΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 "τοῦ βάρβαρον κλύδωνα βαρβάρων στόλῳ μετατρέποντος…" Μία πρόταση ερμηνείας της ψηφιδωτής επιγραφής των κτιστών από τον ναό του Αγίου Δημητρίου Abstract   PDF (ελληνικά)
Ανδρέας Ε. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
 
SYMMEIKTA 14 Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
 
SYMMEIKTA 7 Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Τροπισμοί της κοινωνίας των νησιών του Ιονίου στη μεταβυζαντινή περίοδο Abstract   PDF (ελληνικά)
Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
SYMMEIKTA 14 Τυμβωρῦχοι καὶ σκυλευτἐς νεκρῶν: Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική και τους ρήτορες στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρίνα ΛΟΥΚΑΚΗ
 
SYMMEIKTA 7 Ὑπερφυσικὲς δυνάμεις, φυσικὰ φαινόμενα καὶ δεισιδαιμονίες στὴν ἱστορία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη Abstract   PDF (ελληνικά)
Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Φώτης Κόντογλου - Ηλίας Μπογδανόπουλος: δύο υπέρμαχοι της μονοφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΚΑΠΚΙΔΗ
 
SYMMEIKTA 7 Χελιδοβούνι Λακωνίας Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 16 Χρόνος εργασίας και ελεύθερος χρόνος των επαγγελματιών του Χάνδακα την ύστερη βενετική περίοδο Abstract   PDF (ελληνικά)
Αγγελική ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 “The Hodegon. Considerations on the location of the Hodegetria sanctuary in Constantinople” Abstract   PDF
Piotr GROTOWSKI
 
501 - 587 of 587 Items << < 1 2 3 4 5 6