[1]
Λαμψίδης Ο. 2009. Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 16, (Οκτωβρίου 2009), 25–54. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.3.