[1]
Λαμψίδης Ο. 2009. Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 16, (Οκτωβρίου 2009), 55–80. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.5.