[1]
Αρτόπουλος Ι.Γ. 2009. Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 16, (Οκτωβρίου 2009), 107–118. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.9.