[1]
Τσούργιαννη Δ. 2009. Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 16, (Οκτωβρίου 2009), 379–403. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.20.