[1]
Λαμψίδης Ο. 2009. Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 16, (Οκτωβρίου 2009), 421–428. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.22.