[1]
Γαβριήλ Α.Γ. 2009. Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 16, (Οκτωβρίου 2009), 435–438. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.24.