[1]
Ρεβυθιάδου Α., Σπυρόπουλος Β. και Κακαρίκος Κ. 2011. Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 17, (Δεκεμβρίου 2011), 217–276. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.25.