[1]
Ανεστίδης Σ.Θ. 2011. Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 17, (Δεκεμβρίου 2011), 349–352. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.27.