[1]
Ναυπλιώτης Α. 2011. Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 17, (Δεκεμβρίου 2011), 343–346. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.29.