[1]
Καμούζης Δ. 2011. Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange o f Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 17, (Δεκεμβρίου 2011), 339–342. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.31.