[1]
Μπούρα Κ. 1983. Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 4, (Ιανουαρίου 1983), 69–85. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.36.