[1]
Μαμώνη Κ. 1983. Ο Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως: Ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική εκστρατεία (από το αρχείο Κ.Μισαηλίδη). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 4, (Ιανουαρίου 1983), 277–297. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.41.