[1]
Σολομωνίδου Β. 1983. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 4, (Ιανουαρίου 1983), 351–360. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.44.