[1]
Κόλλια Ε. 1995. Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 11, (Ιανουαρίου 1995), 45–83. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.47.