[1]
Κισκήρα Κ. 1995. Το περιοδικό missionary herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 11, (Ιανουαρίου 1995), 119–123. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.51.