[1]
Παχτικός Γ.Δ. και Κόκκινος Δ.Μ. 1995. Ολυμπιακοί αγώνες εν Βιθυνία. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 11, (Ιανουαρίου 1995), 433–454. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.70.