[1]
Χανιώτης Ά. 1997. Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 12, (Ιανουαρίου 1997), 283–287. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.85.