[1]
Κιτρομηλίδης Π.Μ. 1993. Sonia P. Anderson, An english consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 10, (Ιανουαρίου 1993), 379–381. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.104.