[1]
Στασινοπούλου Μ. 1993. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 10, (Ιανουαρίου 1993), 381–384. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.105.