[1]
Κοσμόπουλος Μ.Β. 1986. Η αρχαιολογία της Μικράς Ασίας και η βρετανική αρχαιολογική σχολή Αθηνών. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 6, (Ιανουαρίου 1986), 323–349. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.115.